Vooraankondiging: uitgifte obligaties Windpark Binnenhaven


Krijg een korte indruk van wat de participatie inhoudt en luister naar Rick Wasser, directeur van E-Connection die meer vertelt over de obligatielening. Teus Baars van Zeeuwind licht de betrokkenheid bij het windpark van deze burgerwindcoöperatie toe.