Windparken Oosterscheldekering: genoeg duurzame elektriciteit voor 80% van de Zeeuwse huishoudens

Op 20 oktober is Windparken Oosterscheldekering geopend. De afgelopen jaren hebben we op deze windrijke locatie diverse nieuwe windturbines gebouwd en een aantal kleinere bestaande windturbines zijn vervangen. De optimalisaties is nu afgerond.

Eerst wekten we met 24 windturbines elektriciteit op voor 70.000 huishoudens. Nu alle werkzaamheden zijn afgerond, wekken we op dezelfde locatie met 32 windturbines genoeg elektriciteit op voor 140.000 huishoudens. Dat kun je vergelijken met 80% van de huishoudens in Zeeland. Dit levert een besparing op van 225 duizend ton CO2.

Omdat de Oosterscheldekering een unieke locatie hebben we tijdens de bouw continue rekening gehouden met de natuur. Zo hebben we de bouwlocaties broedvrij gehouden, een alternatieve broedplaats voor de meeuwen gecreëerd en speciale broedstrandjes aangelegd voor de strandplevier, bontbekplevier, scholekster en dwergstern. Funderingspalen hebben we trillingsarm geboord om de zeehonden niet te verstoren. En ook tijdens de exploitatie houden we rekening met de natuur. Zo stellen we de windturbines in dat ze automatisch stil gaan staan als vleermuizen bij bepaalde weersomstandigheden in het voor- en najaar langs de Oosterscheldekering trekken.

Ter gelegenheid van de opening is een film over de optimalisatie gemaakt. Zie wat er allemaal bij komt kijken voordat een windturbine elektriciteit opwekt.

E-Connection bedankt haar aandeelhouders, financiers, aannemers en onderaannemers, adviseurs, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat, de Provincie Zeeland en natuurorganisaties voor de prettige en constructieve samenwerking en hun bijdrage aan deze ingewikkelde puzzel.