E-Connection is door het Rijksvastgoedbedrijf aangewezen als beoogd ontwikkelaar voor een windpark op de Haringvlietdam in de gemeente Hellevoetsluis. E-Connection gaat het windpark ontwikkelen voor Windpark Haringvliet BV, dat al sinds jaren windturbines heeft staan op de andere zijde van de dam. Samen met de gemeente Hellevoetsluis zal E-Connection in gesprek gaan met de omgeving over de plannen.

Komende tijd gaat E-Connection met name onderzoeken op welke posities windturbines het beste kunnen komen te staan. Daarbij spelen verschillende belangen een rol, met name waterveiligheid (de afstand tot de dam en sluizen) en de recreatie bij het Quackstrand. Mogelijk wordt door middel van sonderingen de ondergrond onderzocht. De dam is immers deels aangelegd met grote betonblokken, waardoor het plaatsen van turbines niet overal mogelijk is.

Opschalingsplannen bestaan al langer

Op de zeezijde van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines van Windpark Haringvliet BV. Deze turbines met een masthoogte van 43 meter en een vermogen van elk 0,6 MW zijn gebouwd in 1997. Al langer wordt een mogelijke opschaling van het windpark door E-Connection namens het windpark onderzocht. Daarbij is aanvankelijk vooral naar dezelfde locatie aan de zeezijde (‘buitenzijde’) van de dam gekeken. Een plan voor drie nieuwe windturbines aan de zeezijde is in 2015 echter door Rijkswaterstaat afgewezen om redenen van waterveiligheid.

Sindsdien is naar een oplossing gezocht, waarbij uiteindelijk de gemeente Hellevoetsluis met de Provincie Zuid-Holland een opgave heeft afgesproken van minimaal 12 MW windvermogen te realiseren aan de ‘binnenzijde’ van de Haringvlietdam.

Voornemen tot overeenkomst

Vanwege nieuwe regelgeving van openheid en transparantie wilde de Rijksoverheid als grondeigenaar de ontwikkeling van de locatie uitsluitend na het doorlopen van een openbare procedure vergeven. Daartoe publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in maart 2020 op zijn site biedboek.nl een ‘voornemen tot overeenkomst’. Deze procedure is inmiddels doorlopen.

Doorstart plannen opschaling

Hiermee kan E-Connection een doorstart maken met de plannen om het windpark op de Haringvlietdam op te schalen. E-Connection verwacht komende maanden vooral bezig te zijn met onderzoek naar de precieze mogelijkheden op de locatie, gesprekken met de omgeving en verdere afstemming met onder meer het bevoegd gezag. Aanvullend natuuronderzoek is reeds ingezet en zal eind 2020 gereed zijn. Vergunningen voor nieuwe windturbines worden naar verwachting in 2021 aangevraagd. Op dat moment vindt er ook formele inspraak plaats. Voor die tijd is het echter de bedoeling de omgeving tussentijds te informeren en bij het project te betrekken. De nieuwbouw van de windturbines aan de binnenzijde van de Haringvlietdam is niet eerder dan in 2022 of 2023 te verwachten.