Op de Haringvlietdam in de gemeente Hellevoetsluis, staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe windturbines die komen te staan aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection Project onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor Windpark Haringvliet BV. Op woensdag 21 april organiseert E-Connection hierover een digitale informatiebijeenkomst.

De gemeente Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW; daarover zijn afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. Enkele jaren geleden is de keuze gemaakt om de nieuwe windturbines te plaatsen op de Haringvlietdam. Toen hebben ook informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente.

Bestemmingsplan

Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Het streven is om alle noodzakelijke procedures dit jaar af te ronden. De nieuwbouw van de windturbines is op z’n vroegst te verwachten in 2023.
In de komende tijd volgen ook nog formele momenten van inspraak, vanaf het moment dat het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen. Daarover zal de gemeente binnenkort meer informatie geven.

Informatiebijeenkomst

Voordat het zover is, wil E-Connection Project als initiatiefnemer graag met de omgeving in gesprek. Daarvoor zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten gehouden voor de directe omgeving van het windpark. Op woensdag 21 april vindt een digitale bijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerde inwoners van Hellevoetsluis en omgeving. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst?

Stuur dan uiterlijk maandag 19 april een mail met uw naam en adres naar info@e-connection.nl.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een link om deel te kunnen nemen. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de link en naderhand een verslag.

Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u die ook stellen via het bovengenoemde mailadres. Voor contactgegevens van de gemeente kunt u hier terecht op de website van de gemeente.

Achtergrond

Begin vorig jaar heeft het Rijksvastgoedbedrijf, de grondeigenaar van het gebied, E-Connection aangewezen als beoogd ontwikkelaar voor de nieuwe windturbines (zie het nieuwsbericht op deze website). Op dat moment werd nog gedacht aan drie windturbines. Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar is, en wordt uitgegaan van twee windturbines.