Deze maand wil Windpark Binnenhaven de inschrijving openen voor een obligatielening waardoor omwonenden kunnen participeren in het windpark tegen een vaste jaarlijks rente.  Het windpark wil zo inwoners van Zeeland en met name direct omwonenden de mogelijkheid geven te investeren in het windpark. Ook eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen kunnen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden om vóór de start van de inschrijving een informatiememorandum te ontvangen.

Windpark Binnenhaven ligt op het voormalig werkeiland Neeltje Jans en maakt deel uit van het integrale plan Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO). Met dit plan groeit het opgesteld windenergievermogen in het gebied van 80 MW naar 130 MW en neemt de productie van duurzame elektriciteit toe van 240 miljoen tot 500 miljoen kWh per jaar. Dat is evenveel als ongeveer 140.000 huishoudens jaarlijks verbruiken. Windpark Binnenhaven bestaat uit vier Vestas V136 windturbines (totaal 17,2 MW opgesteld vermogen) en zal ongeveer 70 miljoen kWh per jaar produceren.

“De windturbines op de Oosterscheldekering worden gebouwd in het belang van ons allemaal, om de klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Rick Wasser, directievoerder van de windparken in het gebied: “De initiatiefnemers van Windpark Binnenhaven vinden het daarom belangrijk omwonenden van de windparken de mogelijkheid te bieden om mee te investeren in het windpark.”

Obligatielening

De obligatieregeling staat open voor alle inwoners van Zeeland en leden van de coöperatie Zeeuwind, een van de eigenaren van het windpark. Omdat op en rond de Oosterscheldekering windturbines worden gebouwd in de gemeenten Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, krijgen inwoners uit deze gemeenten voorrang bij de verdeling van obligaties en een hogere rente. Dat geldt ook voor eigenaren van recreatiewoningen die dicht bij het windpark hun huisje hebben.

Er worden obligaties uitgegeven tot een maximaal bedrag van € 1.500.000,-. De inleg bedraagt € 500,- per deelname. Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere coupons inschrijven. Wasser: “Er is wel een maximaal aantal coupons waarvoor door een persoon of meerdere personen op één adres ingeschreven kan worden. We willen namelijk zo veel mogelijk inwoners uit het gebied de kans geven mee te doen.”

De uit te geven obligatielening krijgt een looptijd van ongeveer tien jaar tegen een vaste rente. Jaarlijks wordt een deel van de lening afgelost. Voor inwoners van Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen geldt een rente van 5% per jaar. Voor andere deelnemers uit Zeeland en leden van Zeeuwind buiten de genoemde gemeenten bedraagt de rente 4,5% per jaar. Wasser: “Het windpark biedt daarmee de mogelijkheid van een hoger rendement dan de huidige rente op bankrekeningen.”

De obligatielening wordt verzorgd door het gespecialiseerde crowdfunding-platform Duurzaam Investeren (www.duurzaaminvesteren.nl).

Aanvraag informatiememorandum

Het streven is de inschrijving op de obligatielening uiterlijk tweede helft van november te openen via de website www.duurzaaminvesteren.nl. Binnenkort verschijnt een informatiememorandum waarin alle relevante informatie over de obligatielening te vinden is. Daarin staan niet alleen alle voordelen, maar ook de risico’s.

Wie interesse heeft om deel te nemen kan zich nu alvast opgeven voor een speciale nieuwsbrief door een mail te sturen aan participatie@e-connection.nl. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden wanneer het informatiememorandum beschikbaar is en hoe u zich kunt inschrijven.

De windturbines van Windpark Binnenhaven zijn de afgelopen maanden gebouwd. Op dit moment worden ze afgemonteerd; voor de eerste turbines is het proefdraaien gestart. In eerder verschenen nieuwsbrieven is daarover meer informatie te vinden.