Oog voor ecologie


Visdiefvlot

E-Connection ziet ecologie niet alleen als wettelijke verplichting. Als we binnen de business case van een windpark de mogelijkheid zien om net dat stapje extra te doen, waardoor de natuur ook baat heeft bij het windpark, zullen we dat zeker niet laten. Hiervoor werken we zowel bij het maken van de plannen als de uitvoering nauw samen met natuurorganisaties, aangezien zij de lokale behoeften het beste kennen. Lees hiertoe meer over het broedeiland en de hoogwatervluchtplaats van Windpark Bouwdokken.